Uslovi i Privatnost

USLOVI KORIŠĆENJA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

INFORMACIJE O PRUŽAOCU USLUGA

 1. pružalac usluga posluje pod nazivom Str Komision Samson;
 2. sedište pružaoca usluge je na adresi Zmaj Jovina 25, Novi Sad;
 3. delatnost – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom;
 4. šifra delatnosti pružaoca usluge je 471;
 5. matični broj pružaoca usluga je: 54502729;
 6. poreski identifikacioni broj (PIB) pružaoca usluga je: 100855322;
 7. web adresa pružaoca usluga je www.tobacco4you.rs;
 8. kontakt telefon pružaoca usluga je 061/2066-068;
 9. elektonska adresa pružaoca usluga je samsonstrk@gmail.com;

Naručivanje
Proizvodi se naručuju putem korpe. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome će obavestiti kupca porukom na e-mail ili telefonom, sa naznakom isporuke preostalih proizvoda.

Opšti uslovi

Nakon prijema narudžbine putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši potvrdu putem telefona ili e-maila. U većini slučajeva je to potvrda e-mailom na naznačenu adresu sa svim podacima porudžbine . Ukoliko Vam nije stigao e-mail potvrde, molimo Vas da proverite u folderima „spam“ i „junk“ u Vašem sandučetu. U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca putem telefona ili e-maila. Prodavac se obavezuje da naručene artikle isporuči neoštećene i u predviđenom roku.

Plaćanje

Na sajtu www.tobacco4you.rs trenutno možete koristiti dva osnovna metoda plaćanja:

 • Plaćanje pouzećem za proizvode koji se dostavljaju na kućnu adresu
 • Avansno plaćanje uplatnicom u banci ili pošti / putem internet ili mobilnog bankarstva.

Porudžbine koje se plaćaju isključivo avansnim putem su: 

 • porudžbine ispod 800,00 RSD vrednosti (za sve porudžbine ispod 800,00 RSD kupac će dobiti poruku sa podacima za uplatu na račun (iznos porudžbine + iznos poštarine. Rok za čuvanje robe za koju su poslati podaci za uplatu je 1 radni dan od poslatog obaveštenja. Ukoliko se kupac ne javi i ne potvrdi prijem obaveštenja / najavi planiranu uplatu, roba se naredni radni dan vraća u prodaju. Ukoliko kupac nije u mogućnosti da uplati iznos u ovom roku, potrebno je samo da se javi radi dogovora o terminu uplate, kako bi se njegova roba čuvala duže.).
 • porudžbine koje sadrže proizvode od stakla (proizvodi od stakla biće uslikani otpakovani i zapakovani pre slanja i sliku će kupac dobiti na Viber ili e-mail, kao potvrdu da je roba poslata u ispravnom stanju i adekvatno upakovana. Staklene proizvode kupac poručuje na sopstvenu odgovornost i Strk Samson neće primiti reklamacije ili vršiti odštetu za eventualno nesavesno rukovanje paketom od strane kurirskih službi i lom).
 • porudžbine od strane osoba kojima je u prošlosti već slat paket, a odbili su da ga prime, nisu se javljali, i sl.

Više o načinu poručivanja i isporuke pročitajte OVDE.

Reklamacije
Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provere svoj paket. Ukoliko na paketu postoje vidljiva oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmu ili obavezno fotografišu u kom stanju je stigao paket pre otvaranja i ukoliko je došlo do neke štete, fotografišu sporan predmet. U tom slučaju molimo kupce da nas pozovu telefonom na broj 0612066068 ili da nam pošalju e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) i problemom, kao i dokazima (fotografijama) na adresu samsonstrk@gmail.com i da navedu razlog zbog kojeg su odbili da preuzmu paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupce o daljem postupanju.

Ukoliko je kupac primio pošiljku i nakon otvaranja paketa ustanovio da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili postoji bilo kakav problem sa isporučenom robom ili otkupom, molimo kupce da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovu telefonom na broj 0612066068 ili da nam pošalju e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) i opisom problema, kao i dokazima (fotografijama) na adresu samsonstrk@gmail.com. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupce o daljem postupanju.

Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe. Nesaobraznost postoji ukoliko prodata roba nema potrebna svojstva za redovnu upotrebu te vrste robe, a u skladu sa njenom namenom ili ukoliko ne odgovara datom opisu sa sajta.

Postupak reklamacije pokreće kupac popunjavanjem Zahteva za reklamaciju. Obrazac Zahteva za reklamaciju može se preuzeti OVDE. Potrebno je da u obrazac Zahteva za reklamaciju kupac navede sledeće podatke:

 • Svoje ime i prezime,
 • adresu stanovanja,
 • broj telefona i e-mail adresu,
 • broj računa u banci,
 • cenu kupljene robe,
 • opis nesaobraznosti koji roba sadrži / razlog odustajanja,
 • zahtev kupca u pogledu otklanjanja nesaobraznosti,
 • datum kada je kupac robu primio,
 • svojeručni potpis kupca.

Svojim potpisom na Zahtevu za reklamaciju kupac potvrđuje da su podaci navedeni u Zahtevu tačni, kao i da je saglasan da prodavac može potvrdu o prijemu Zahteva za reklamaciju i svoj odgovor na izjavljenu reklamaciju dostaviti elektronskim putem, na e-mail adresu kupca koju je on naveo u podnetom Zahtevu za reklamaciju. Kupac prilikom reklamacije ima pravo da zahteva da se nesaobraznost otkloni o trošku prodavca i to:

 • opravkom reklamirane robe,
 • zamenom reklamirane robe za istu ili sličnu robu,
 • ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene i
 • raskid ugovora, u kom slučaju je prodavac dužan da kupcu izvrši povrat plaćene kupoprodajne cene.

U skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača.
Potrošač je na osnovu člana 35. Zakona o zaštiti potrošača dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak (Obrazac za raskid ugovora).

Potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe.

Potpisivanjem ovog obrasca potrošač izjavljuje da je saglasan da mu se iznos plaćen za robu vrati kada roba bude vraćena na adresu za prijem obrazaca i robe prodavca, a da trgovac ima pravo da uskrati vraćanje celokupne kupoprodajne cene iii srazmerno umanji vrednost kupoprodajne cene ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju ili originalnom pakovanju, zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao. Ukoliko razlog odustanka i povrata novca nije greška trgovca, Strk Samson zadržava pravo da vrati iznos novca umanjen za troškove povrata novca. Novac se vraća isključivo na žiro račun potrošača.

Ukoliko se uređaj vraća preko posrednika (kurirske službe), preporučljivo je da se roba, paket i ambalaža slikaju pre nego što se predaju za transport na gore navedene adrese. Strk Samson neće uvažiti reklamaciju i vratiti novac ukoliko roba stigne oštećena.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Samson STRK zalaže se za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija.

Prikupljanje informacija

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima:

 • pri kupovini proizvoda
 • pri dostavi
 • pri učestvovanju u nagradnim igrama, podeli poklonima, anketama i istraživanjima
 • pri uspostavljanju kontakta preko internet stranica ili direktno u STRK Samsonu
 • pri učestvovanju u drugim aktivnostima Samson STRK-a

Korišćenje informacija

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

 • popunjavanje formi u zahtevima za proizvodima, servisima ili informacijama
 • obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
 • organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja
 • ponuda novih proizvoda i servisa
 • poboljšanje efektivnosti naših internet stranica, marketinških aktivnosti, servisa i ponude
 • slanje informacija u marketinške svrhe
 • obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

Prosleđivanje ličnih informacija

Samson STRK ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

Samson STRK će eventualno biti prinuđen da prosledi lične podatke validnim sudskim vlastima, po sudskom pozivu, sudskim istražiteljima ili drugačije kako je propisano zakonom. Takođe, zadržavamo pravo da prijavimo istražnim organima aktivnosti za koje smatramo da su nezakonite. Samson STRK može proslediti određene lične podatke u slučaju da verujemo da je taj postupak razumno potreban kako bi se zaštitila prava, svojina i sigurnost drugih i nas samih. Isto tako. lični podaci se mogu proslediti u slučaju korporacijske prodaje, deobe, integrisanja, akvizicije, raspuštanja ili nekog sličnog dogaðaja.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od sledećih načina:

 • Pozivom na broj telefona: 061 206 6068
 • Slanjem e-mail-a na: samsonstrk@gmail.com, ili
 • Slanjem pisma na poštansku adresu: STR Komision Samson, Zmaj Jovina 25, 21000 Novi Sad, Srbija

Samson STRK se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u STRK Samsonu odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Samson STRK ne može biti odgovoran za zloupotrebu ovih podataka od strane trećih lica ili svojih zaposlenih koji do podataka dođu na nelegalan način ili kršenjem kodeksa ponašanja, ali će na svaku takvu zloupotrebu adekvatno reagovati u pokušaju da zaštiti prava svojih klijenata.